Wantijschool uw Kindcentrum op de Staart

Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang
De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: