welkom


LOCATIE
Maasstraat

Nieuws  (laatste update: 16-3-2018)

Wantijflits (nummer 13 is geplaatst)

Maandkalender (februari 2018)

Nieuwsbrieven DVS (nummer 5 is geplaatst)

Notulen MR-vergaderingen (jaarverslag 2016-2017)


http://e.issuu.com/embed.html#14317307/59189016

Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang


De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: OPOD