Wantijschool uw Kindcentrum op de Staart

Nieuws  (laatste update: 09-06-2017)

Maandbrieven (nummer 10 is geplaatst)

Maandkalender (juni en juli beschikbaar)

Nieuwsbrieven DVS (nummer 5 is geplaatst)

Notulen MR-vergaderingen (april is op 11 mei geplaatst)
Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang


De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: