Wantijschool uw Kindcentrum op de Staart

Nieuws  (laatste update: 18-04-2017)

Maandbrieven (nummer 8 is geplaatst)

Maandkalender (april en mei beschikbaar)

Nieuwsbrieven DVS (nummer 3 is geplaatst)

Notulen MR-vergaderingen (februari en maart 2017 zijn op 9 april 2017 geplaatst)
Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang


De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: