Wantijschool uw Kindcentrum op de Staart

Nieuws  (laatste update: 14-03-2017)

Maandbrieven (nummer 7 is geplaatst)

Maandkalender (februari / maart beschikbaar)

Nieuwsbrieven DVS (nummer 3 is geplaatst)

Notulen MR-vergaderingen (dec. 2016 / jan 2017 zijn geplaatst)
Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang
De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: