welkom


LOCATIE
Maasstraat

http://e.issuu.com/embed.html#14317307/59189016Brochure Wantijschool
(klik op de afbeelding)

Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang


De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: OPOD