Wantijschool

Nieuws  (laatste update: 12-12-2017)

Wantijflits (nummer 7 is geplaatst)

Maandkalender (december 2017)

Nieuwsbrieven DVS (nummer 5 is geplaatst)

Notulen MR-vergaderingen (jaarverslag 2016-2017)


Wat bieden wij u en uw kind. 

- continurooster
- projectonderwijs
- digitale leermiddelen
- combinatiegroepen
- digitaal contact met de leerkracht
- kleine groepen
- veel individuele aandacht
- moderne schoolbibliotheek
- voor- en naschoolse opvang


De Wantijschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van: OPOD