De bovenbouw

bovenbouw
Groep 5 t/m 8


Vanaf groep 5 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. We werken met combinatiegroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en rekenen. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

Wij werken met de methode Alles-in-1. Deze methode werkt met projecten. Iedere groep doet 5 projecten per jaar.
Ook groep 5 t/m 6 werken met tablets.
De groepen 7 en 8 werken met chromebooks

Groep 5/7

Groepsleerkrachten: Trudy Terlouw
Intern begeleider:     Willeke van Brouwershaven

Groep 6/8 

Groepsleerkracht:  Frank Dolk (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
                            Karin Hubers (woensdag)
                            Aaron van Dormolen (lio-stagiair)
Intern begeleider:  Willeke van Brouwershaven