Onderbouw groep 3 en 4


middenbouw
Groep 3 en 4


Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen.
We werken met combinatiegroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en rekenen. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

Groep 4 gaat dit jaar werken met tablets en de methode Alles-in-1.


Groep 3 / 4

Groepsleerkrachten: Karin Hubers (maandag en dinsdag)
                              Inge Louisse (woensdag, donderdag en vrijdag)
Intern begeleider:    Willeke van Brouwershaven