Onderbouw groep 1 en 2


Groep 1 en 2


De jongste en oudste kleuters zitten op onze school in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. 

De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen aan het naar school gaan. Er is daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Een goed hulpmiddel hierbij is het zogenaamde dagritmebord, waarop met foto's wordt aangegeven wat de groep die dag gaat doen. Hierdoor weet het kind wat er gaat gebeuren.

Veel kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen.

Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is.


Groep 1 / 2


Groepsleerkrachten:  Sietske Hazenbosch (maandag, dinsdag en vrijdag)
                               Daniëlle van Kilsdonk (woensdag en donderdag)
Intern begeleider:     Willeke van Brouwershaven