Ouderraad


Wat is de ouderraad?

De Wantijschool heeft op beide locaties een ouderraad. De ouderraad (OR) bestaat uit een vaste groep ouders die de leerkrachten vrijwillig ondersteunen bij diverse activiteiten. 
De locatiehouders zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden van de ouderraad.


Bij welke activiteiten is de OR onder andere betrokken?
• Luizencontrole
• Verjaardagsmutsen maken voor de groepen 1 en 2
• Het versieren van de schoolgebouwen
• Het sinterklaasfeest
• De kerstviering
• Het lente ontbijt
• Sportieve activiteiten (voetbal, korfbal)
• Aanschaf en zorg voor de sportkleding
• Het innen van de ouderbijdrage


Hoe hoog is de ouderbijdrage en waarvoor wordt deze gebruikt?

De ouderbijdrage is € 20,00 per kind. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het betalen van de inkopen rondom 5 december en het lente ontbijt. Als er sportkleding vervangen dient te worden, wordt dit hier ook van betaald. Van de ouderbijdrage wordt dus geen lesmateriaal gekocht.


Is de ouderbijdrage verplicht?

Onderwijs in Nederland is gratis. Hieruit vloeit voort dat ouders niet verplicht kunnen worden tot betaling voor de extra activiteiten die de school organiseert. Toch mag er een zekere solidariteit verwacht worden. Immers, zonder de ouderbijdrage kunnen feestelijke extraatjes niet georganiseerd worden. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, moeten hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de extra activiteiten. Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan vragen we u vriendelijk contact op te nemen met de directeur, Gerda Huijser.


Contact

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse zelf lid te worden van de Ouderraad? Wilt u vrijblijvend een vergadering bijwonen? Of heeft u een andere vraag, opmerking of suggestie voor de OR?
Neem dan gerust contact op met een van de leden van de ouderraad.