Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht


Ons Bestuur

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht

Dordrecht heeft veertien openbare scholen voor basisonderwijs en één speciale school voor basisonderwijs. Geen enkele school is hetzelfde. Elke school heeft een uniek en onderscheidend aanbod. Er is altijd een goede openbare school te vinden bij u in de buurt.

Ouders verwachten van de school kwaliteit. Dat betekent meestal een goede school in de buurt, waar een prettige en veilige sfeer heerst, waar uw kind gestimuleerd wordt en zich optimaal kan ontplooien en goed wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs. Maar ook, waar u kunt meedenken over het beleid van de school, waar uw hulp wordt gewaardeerd en waar er serieus wordt geluisterd als er klachten zijn. In onze scholen vinden we dit belangrijk en wij doen ons best het steeds beter te doen.

Openbaar onderwijs heeft een aantal kenmerken waarin zij zich onderscheidt:
• Geen drempels: elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing.
• Pluriform: onze samenleving kent variatie en verschil. Openbare scholen zijn actief in het omgaan met al die verschillen. Elk kind is uniek en daar houden de leerkrachten zo goed als mogelijk rekening mee.
• Openheid en respect zijn democratische waarden en normen, die in de dagelijkse praktijk van de klas en de school terug te vinden zijn.
Indien u een meer actieve rol wilt spelen in de school, bijvoorbeeld meedenken over de kwaliteit van het onderwijs, dan kunt u dat doen in de medezeggenschapsraad. In onze scholen wordt de medezeggenschap gezien als een belangrijke kwaliteitsimpuls.Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Postbus 432
3300 AK Dordrecht
Tel.: 078 6321616
Fax: 078 6132746
Email: info@opodordrecht.nl
Website: http://www.opodordrecht.nl/