Luizen protocol


Hoofdluis protocol Wantijschool


Inleiding

Voor u ligt het luizenprotocol van de Wantijschool.

Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te geven over de stappen die de school neemt om hoofdluis te voorkomen, maar ook om duidelijkheid te geven over wat van u, als ouder en/of verzorger wordt verwacht.

Hoofdluis op een school kan snel leiden tot een epidemie en dus is goede preventie en snelle behandeling van hoofdluis geboden. 


Als wij als school en ouders samenwerken met als doel hoofdluis uit te bannen, dan kunnen we niet verliezen!

In dit protocol vindt u achtereenvolgens een beschrijving van:

- wat hoofdluis is,

- hoe we hoofdluis sámen kunnen voorkomen,

- wat er gedaan moet worden als uw kind hoofdluis heeft.

Mocht u vragen hebben over dit protocol of over luizen in het algemeen,dan kunt u contact opnemen met Gerda Huijser, directeur van onze school.

1. Wat is hoofdluis?

Hoofdluis zijn krabachtige parasieten die op de hoofdhuid kunnen voorkomen. Hoofdluizen komen vrij algemeen op scholen voor, zijn erg besmettelijk en kunnen een epidemie veroorzaken.

De luizen klimmen met hun kleine klauwtjes van de ene haar op de andere. Ze springen of vliegen dus niet. Dit klimmen gaat betrekkelijk snel, dus bij nauw contact tussen twee personen kunnen de luizen overstappen. Ook kunnen luizen via kleding (jassen, mutsen etc) van de ene persoon naar de andere worden overgebracht.

Luizen leven van bloed dat zij opzuigen uit de hoofdhuid. Gemiddeld “drinkt” de luis drie tot zes keer per dag. Wanneer de luis de hoofdhuid niet regelmatig kan bezoeken om bloed te drinken,dan verhongert hij en sterft.

De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk is daarom vaak het eerste teken van een luizenbesmetting op het behaarde hoofd.

De luizen plakken hun eieren tegen de haarschacht aan. De eieren worden neten genoemd. Na acht dagen komen de kleine luizen uit het ei en zijn vervolgens na ongeveer tien dagen geslachtsrijp. Een luis is in staat om ongeveer zes neten per dag te produceren.

Het aantal luizen per geïnfecteerd hoofd is meestal niet heel erg groot (ongeveer twintig), wel kunnen veel neten aanwezig zijn!

De belangrijkste klacht bij hoofdluis is jeuk. Jeuk ontstaat door het speeksel van de luizen dat in de huid wordt gebracht tijdens het bloed zuigen. Wanneer de jeuk leidt tot krabben kunnen wondjes ontstaan die op hun beurt weer door bacteriën worden geïnfecteerd. Dit kan leiden tot pijnlijke ontstekingen.neten
Neten in het haar


neten
Volwassen luizen gevangen na één kambeurt.

2. Hoofdluis sámen voorkomen

Hoofdluis is vervelend. Voor u, voor uw kind en voor de klas. Helaas bestaan er nogal wat fabels rondom hoofdluis.

Zo wordt vaak gedacht dat hoofdluis vooral voorkomt bij kinderen met een slechte hygiëne. Dat is niet waar. Iedereen kan hoofdluis krijgen!

Omdat hoofdluis zo vervelend en besmettelijk is, is het belangrijk om te proberen hoofdluis te voorkomen.

U kunt zelf uw kind regelmatig controleren op hoofdluis. Zeker aan het einde van een vakantie, dus voordat uw kind weer naar school gaat, verdient het aanbeveling uw kind te controleren op hoofdluis. U kunt dit doen door de zogenaamde kam-methode. Hierbij kamt u het natte haar van uw kind systematisch door met een speciale luizenkam. Let u daarbij dan bij op de aanwezigheid van neten. Volwassen luizen ziet u kriebelen.

Als u het haar kamt boven wit papier of boven de wasbak, dan zullen de luizen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauwe of roodbruine spikkels.

Heeft uw kind luizen? Behandelt u dan uw kind vóórdat het weer naar school gaat. Zo kan er geen besmetting bij andere kinderen ontstaan. Licht ook de leerkracht in.

Ook de school draagt ook zijn steentje bij om een hoofdluis epidemie te voorkomen.

Luizenzak

Uw kind krijgt van school een luizenzak op naam, waarin het kind iedere dag zijn jas of vest dient te doen. Het gebruik van de luizenzak is verplicht.

De school is van mening dat het voorkomen van luizen een zaak van school en ouders is. De luizenzak wordt daarom eenmaal gratis verstrekt. Mocht uw kind door onzorgvuldig gebruik een nieuwe luizenzak nodig hebben, dan wordt 2,50 euro bij u in rekening gebracht.

Controle door luizenteams

Daarnaast zijn er speciale luizenmoeders die na iedere vakantie de klassen controleren op hoofdluis. Als er neten/hoofdluis worden ontdekt bij uw kind, dan krijgt u een telefoontje van de leerkracht van uw kind waarin gevraagd wordt om uw kind te komen ophalen van school. Dit zodat uw kind direct behandeld kan worden en de kans op besmetting zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Wordt de luizen controle in de ochtend gehouden, dan dient uw kind in de middag pauze te worden opgehaald, we verwachten van u dat u uw kind diezelfde middag nog behandeld.

Vindt de luizencontrole in de middag plaats, dan wordt van u verwacht dat u uw kind om half drie komt ophalen en dat u uw kind dan behandeld.

Daarnaast krijgt de hele klas een briefje mee naar huis om te waarschuwen dat er hoofdluis in de klas is geconstateerd. Er worden nooit namen van kinderen die neten of luizen hebben bekend gemaakt. In het volgende hoofdstuk leest u hoe hoofdluis het best behandeld kan worden.

3. De behandeling van hoofdluis

Hoofdluis kan op twee manieren behandeld worden, door te kammen of door behandeling van het haar met chemische middelen.

Belangrijk om te weten is dat het behandelen van de omgeving, zoals knuffels, jassen, bankstel, matrassen en autobekleding etc . niet meer noodzakelijk wordt geacht. Er is niet bewezen dat dit nut heeft.

De kam methode

Kam het haar gedurende veertien (14!) dagen elke dag het haar met een fijntandige (luizen)kam in combinatie met crème spoeling. U gaat als volgt te werk:

- Maak het haar door en door nat, verdeel de crème spoeling over het haar.

- Bescherm de ogen van uw kind met een washandje en kam dan met een gewone kam de klitten weg.

- Houdt het hoofd voorover boven de wasbak of een stuk wit papier. Pak de fijntandige (luizen)kam en kam het haar van achter naar voren, houd de kan dicht tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken met azijn.

- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak.

- Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar.

- Na gebruik beide kammen goed reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.

De uitkam methode is effectief maar biedt geen 100% garantie. Het voordeel is wel dat u geen chemicaliën gebruikt.


uitkammen
De uitkammethode

Behandelen met chemische middelen

Er bestaan anti-hoofdluis middelen in de vorm van crèmes en lotions.

Het verschil tussen de middelen heeft vooral te maken met de werkzame stof. Op dit moment biedt geen enkel anti hoofdluis middel 100% garantie.

Informeer naar bijwerkingen en naar omstandigheden waarin het middel (beter) niet gebruikt kan worden, want kinderen met hooikoorts, copd en eczeem kunnen gevoelig zijn voor één van de middelen.

Lees de bijsluiter goed door. Ook bij het gebruik van een anti hoofdluis middel dient u nog twee weken elke dag het haar te kammen volgens de kam methode. De behandeling moet u na een week nogmaals herhalen. Dit staat vaak niet in de bijsluiter, maar op die manier werkt het middel het best.

Kiest u voor een anti-hoofdluis middel, kiest u dan in ieder geval voor een geregistreerd middel. Tegen de anti-hoofdluis middelen ontstaat steeds meer resistentie van de hoofdluis. Dit betekent dat de hoofdluis steeds vaker ongevoelig wordt voor dit middel. Het minst komt dit op dit moment voor met middelen met malathion.

Nieuw zijn de middelen waarin dimeticon zit. Tegen dit middel kan de hoofdluis niet resistent worden omdat de stof ervoor zorgt dat de luis stikt.

Wat te doen als de luis na behandeling niet verdwijnt?

Als u alleen gekamd heeft en dus geen anti-hoofdluismiddel heeft gebruikt, dan is het verstandig de behandeling te herhalen in combinatie met een anti-hoofdluismiddel.

Heeft u wel een anti-hoofdluismiddel gebruikt, dan is de hoofdluis waarschijnlijk resistent tegen het gebruikte middel. Behandel dan opnieuw met een ander middel. Ga door met het dagelijks doorkammen en de andere maatregelen.

Welke andere maatregelen moet ik nemen?

Controleer alle huisgenoten en kam ook hun haar dagelijks door.

Bron vermelding

- GGD jeugdzorg

- www.huidinfo.nl/hoofdluis.html