Samenwerking ouders en school


Alleen samen komen we verder

Het contact tussen ouders en school is heel erg belangrijk.
Samen staan we voor een prachtige taak: zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Zowel de ouders als de school spelen daarin een heel belangrijke rol. 

Samenwerking is van heel groot belang.

Uw kind is voor ons en voor u heel belangrijk. Hij of zij moet zich prettig voelen; thuis en op school.
Wij zullen u natuurlijk goed op de hoogte houden van hoe met uw kind op school gaat, maar vragen u ook ons op de hoogte te houden van het gedrag en de ontwikkelingen thuis. Allerlei omstandigheden kunnen de emotie en het gedrag van uw kind beïnvloeden, wat uiteindelijk weer zichtbaar is in het leerproces.

Contact ouders en school
Als er toch iets is, kunt u altijd contact opnemen of even langskomen. Afhankelijk van het onderwerp kunt u de directeur, een van de leerkrachten of de maatschappelijk werkster benaderen. Daar waar wij kunnen, zullen we u proberen te helpen of bij te staan.

Afwezigheid groepsleerkracht
Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn, wordt er altijd geprobeerd vervanging te vinden. Het kan gebeuren dat er geen vervanging gevonden kan worden. In dat geval wordt er wel eens een groep naar huis gestuurd. U wordt dan vooraf schriftelijk, of op de dag zelf telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat uw kind naar huis komt. Bent u niet thuis of hebt u andere verplichtingen dan blijft uw kind op school.

Afwezigheid leerling
Als uw kind ziek is, moet dit voor schooltijd aan de school worden doorgeven. Het is wenselijk om dan meteen de aard van de ziekte te vermelden. De school kan hiervan dan, indien zij het noodzakelijk en/of wenselijk acht, melding doen.
Wilt u, indien uw kind later op school komt of afwezig moet zijn i.v.m. artsenbezoek, dit doorgeven aan de groepsleerkracht.