Schooltijden


Lesrooster Wantijschool

Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.30 uur
Woensdagochtend: 08.30 - 12.30 uur

Continurooster
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een continurooster en eten alle kinderen op school. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee.

Pauze
De groepen 3 t/m 8 hebben 's morgens pauze. De kinderen spelen onder toezicht van een leerkracht buiten op het plein. Ze mogen het plein niet verlaten.

Eten en drinken
Alle kinderen kunnen deelnemen aan het drinken van schoolmelk. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. Na het invullen hiervan zullen wij ze aan de Melkunie toezenden. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de Melkunie. Kinderen die, om welke reden dan ook, geen schoolmelk mogen drinken, kunnen van thuis een goed afsluitbare beker melk - voorzien van de naam van het kind - meebrengen. Voor kinderen die niet tegen melk kunnen, kan in overleg met de leerkracht afgesproken worden, dat zij iets anders meebrengen. De ochtendpauze is bedoeld om melk te drinken. In deze pauze kan ook een kleinigheid gegeten worden. Bij de groepen 1 t/m 4 is het goed om de naam van het kind op de verpakking te zetten.

Snoep en frisdrank zijn in de pauzes NIET toegestaan