nieuws‎ > ‎

Bericht zonder titel

Geplaatst 3 dec. 2016 10:55 door Ferry Visser

Maandbrief  2 december 2016    

Planning:

5 december: Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 12.00  uur vrij.

19 december: Schoolschaatsen

22 december: Kerstviering

23 december: leerlingen om 12.00 uur vrij.

26 december t/m 6 januari 2017: kerstvakantie 9 januari 2017: start toetsperiode

12 januari 2017: MR vergadering

13 januari: OR vergadering

13 januari 2017: volgende maandbrief

Sinterklaasfeest
Via de Digiduif heeft u al een bericht ontvangen over de  ontvangst van Sinterklaas op school op maandag 5  december. We verzoeken alle leerlingen en alle ouders  te verzamelen op het kleuterplein. Alle ouders zijn  welkom tot het moment dat de kinderen weer terug  gaan naar de klassen. 's Middags zijn alle leerlingen vrij  om 12.00 uur.

Nieuw thema De Vreedzame School
Op 23 mei 2016 is blok 6 van De Vreedzame School  gestart. Hierover is een aparte nieuwsbrief  verschenen.

DigiduifOp dit moment hebben nog niet alle ouders een  digiduifaccount. Via Digiduif verspreiden wij veel  nieuws, boodschappen etc. Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) die nog geen account hebben dit  kenbaar te maken bij de directie zodat een account  kan worden aangemaakt. In de toekomst gaan we  graag helemaal over op Digiduif en willen we geen  papieren informatie meer meegeven.

Zwemdiploma groep 7 en 8
In de bijlage van deze maandbrief zit een oproep van Optisport Dordrecht. Hierin wordt aangegeven dat  leerlingen uit de groepen 7 en 8 die nog geen  zwemdiploma hebben dit tegen gereduceerd tarief  alsnog kunnen behalen.Ik beveel deze oproep  bijzonder bij u aan. Kunnen zwemmen is in een  waterrijk land als Nederland een must.

Schoolschaatsen
Op maandag 19 december 2016 gaan alle leerlingen  schoolschaatsen op de kunstijsbaan op het Statenplein. We gaan in twee groepen. De eerste  groep schaatst van 11.15-12.15 (groepen 1 t/m 4) en de tweede groep schaatst van 12.15-13.15 uur  (groepen 5 t/m 8).We hebben geregeld dat de  leerlingen daar met de bus naartoe gaan. De  leerkrachten zullen u wellicht vragen om dit te helpen  begeleiden. Het is belangrijk dat alle leerlingen voor  deze activiteit handschoenen dragen, ongeacht het  weer. Dit is i.v.m. de veiligheid.

Kerstfeest
Op donderdag 22 december 2016 vieren wij met de  leerlingen het kerstfeest. Overdag Gaan alle lessen  gewoon door, dus ook gymles en zwemmen. Voor het  feest 's avonds krijgt u nog nadere berichten via brieven.  Wel geef ik al graag vast door dat alle ouders 's avonds  welkom zijn. Tijdens het programma voor de leerlingen  in de klassen is er voor de ouders ook een activiteit. We  stellen het bijzonder op prijs als u daar met zijn allen bij  aanwezig bent.

VVE Thuis
Juf Ineke is ziek momenteel. Zij wordt vervangen door  juf Janneke. De VVE thuis bijeenkomsten kunnen  echter niet zo maar worden overgenomen. De VVE  thuis bijeenkomst van 14 december gaat daarom niet  door. In principe gaat de volgende bijeenkomst op 25  januari 2017 wel weer gewoon door.

 


BIJLAGE:  SCHOOLZWEMMEN

Geachte ouder / verzorger,

In Dordrecht verlaat ieder kind de basisschool met een zwemdiploma. Dat is de doelstelling van de  programma-aanpak schoolzwemmen van de gemeente Dordrecht. Het behalen van een zwemdiploma  vind gemeente Dordrecht een gedeelde verantwoordelijkheid voor ouders, de basisschool en de  gemeente.

Om dit doel te bereiken biedt de gemeente Dordrecht Zwemkriebels voor de kinderen in de groepen 1,  2 en 3 van het basisonderwijs én hun ouders in iedere schoolvakantie. Dordtse basisscholen kunnen,  indien gewenst, met hun groepen 4 deelnemen aan regulier schoolzwemlessen. Voor de kinderen in  de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt jaarlijks in samenwerking met de verschillende zwemverenigingen een  Schoolsport zwem-evenement georganiseerd. 

Uit inventarisatie is gebleken dat dit schooljaar 156 kinderen in de groepen 7 & 8 van de Dordtse  basisscholen (nog) niet in het bezit zijn van een zwemdiploma.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is daarom "het vangnet" aan deze programma-aanpak  toegevoegd. De leerlingen welke in groep 7 en 8 zitten en (nog) niet in het bezit zijn van een  zwemdiploma worden uitgenodigd om te komen 'voorzwemmen' in het zwembad van  de 

Sportboulevard Dordrecht. Naar aanleiding hiervan krijgt men een aangepast voorstel om in een  speciale 8+ zwemgroep maximaal 10 zwemlessen voor slechts 

€ 40,50 te volgen. De 'voorzwem-momenten vinden plaats in de schoolvakanties met uitzondering van  de zomervakantie.

De testles voor “het vangnet” is in de kerst vakantie op donderdag 29 december   11.15 uur-12.00 uur

Indien u voor uw zoon of dochter gebruik wilt maken van dit aanbod dient u uw zoon of dochter aan te  melden op www.dordtsport.nl/vangnet-schoolzwemmen1

Enkele dagen na uw aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanmelding van  OptiSport Dordrecht. Hierin leest u de exacte datum en het tijdstip waarop uw zoon of dochter kan  komen 'voorzwemmen'.

Met de toevoeging van dit 'vangnet' streeft gemeente Dordrecht ernaar dat zo veel mogelijk Dordtse  kinderen de basisschool verlaten mét een zwemdiploma. Voor vragen over dit aanbod kunt u contact  opnemen met Martijn van den Maagdenberg, hoofd zwemzaken Optisport Dordrecht via 078-7111600,  sportboulevard-hoofdzwemzaken@Optisport.nl

Met vriendelijke groet,

Marry Kamberg

Zwemonderwijzer Optisport Dordrecht

Comments