nieuws‎ > ‎

Bericht zonder titel

Geplaatst 15 jan. 2017 11:52 door Ton Simonis   [ 15 jan. 2017 13:29 bijgewerkt ]
Maandbrief 4 januari 2017

Nieuwjaarswens Langs deze weg wenst het team van de Wantijschool alle goed in het nieuwe jaar. Een aantal ouder(s)/verzorger(s) hebben we afgelopen maandag al wel de hand geschud. Alle andere ouder(s)/verzorger(s) wensen we graag langs deze weg een gelukkig Nieuwjaar.

Planning:

18 januari 2017: spelinloop groep 1/2 
25 januari 2017: spelinloop groep 1/2 en vanaf 09.00 uur Open Huis voor nieuwe leerlingen 
25 januari 2017: start nationale voorleesdagen 
01 februari 2017: spelinloop groep 1/2 
01 frebruari 2017, 10.45-11.454 uur, gesprek met wethouders. 
02 februari 2017: Vergadering medezeggenschapsraad 
30 februari 2017: studiedag team; alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Week van 6 februari 2017: rapportgesprekken groep 3 t/m 8 en voortgangsgesprekken met ouders groep 1/2 
08 februari 2017 spelinloop groep 1/2 
10 februari 2017: vergadering ouderraad 
10 februari 2017: verschijningsdatum nieuwe maandbrief

Toetsperiode LVS 
In deze week zijn Wij gestart om in alle groepen de toetsen van CITO af te nemen. Wij noemen dat de LVS toetsen. LVS betekent "leerlingvolgsysteem". Op deze manier onderzoeken wij wat de leeropbrengsten van de kinderen zijn van het afgelopen halfjaar. Aan de hand van de toetsresultaten worden straks voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de rapporten gemaakt en vanaf 6 februari 2017 voeren we met alle ouders een gesprek over de Vorderingen van de kinderen.

Open Huis 
Op woensdag 25 januari 2017 wordt tussen 09.0013.00 uur in de Wantijschool een Open Huis voor nieuwe ouder(s)/verzorger(s) gehouden. De bedoeling hiervan is nieuwe kinderen voor Onze School te Werven door middel van een leuke PR acgtie. Dat gebeurt deze ochtend op alle Dordtse OPOD scholen. De ochtend is niet bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die hun kind al op onze school hebben zitten. We zullen leerlingen uit de bovenbouw betrekken bij het Open Huis door hen rondleidingen te laten verzorgen. ook zal de ouderraad bij de actie betrokken worden zodat nieuwe ouders kunnen kennismaken met en vragen kunnen stellen aan ouders die hun kind nu al op school hebben zitten. ook in de media zal er voor deze actie geadverteerd gaan worden.

Nieuwe bezetting per 9 januari 2017 
Deze week zijn wij gestart in de nieuwe bezetting. Juf Trudy geeft nu les in groep 1/2 en in groep 5/6 is Frank Dolk begonnen. Wij wensen meester Frank veel plezier in zijn nieuwe baan en heten hem van harte Welkom in onze School.

Ontmoeting wethouders 
In het voorjaar van 2016 vond in de school een gesprek plaats tussen enkele wethouders van de gemeente Dordrecht en de ouder(s)/verzorger(s) over de problematiek van Chemours/Dupont. Het zal u allen bekend zijn waarover dit gesprek ging. In dit gesprek is beloofd dat er pop termijn een vervolggesprek ingepland zou worden om Wederom vanuit het gemeentebestuur belangstelling te tonen voor wat er leeft in De Staart bij de ouder(s)/verzorger(s) van de School.

Op woensdag 1 februari 2016, van 10.45-1145 uur zal een vervolggesprek plaatsvinden, waarvoor ik alle ouder(s)/verzorger(s) uitnodig die daarvoor belangstelling hebben. Bij dit gesprek zal ook Niek Barendregt, voorzitter van het schoolbestuur aanwezig zijn. Dit gesprek vindt plaats in de personeelskamer van de School. De heer Barendregt zal wederom aanwezig zijn.

Goed doel OPOD 2016-2017 
Net als vorig schooljaar heeft OPOD een goed doel uitgekozen waarvoor geld ingezameld gaat worden via acties. Dit schooljaar is het goede doel "Stichting Ambulancewens". Dit doel is door alle leerlingen van alle groepen 8 van de OPOD scholen uitgekozen. Het doel is bedacht door de Mondriaanschool.

Aankomende tijd zullen leerlingen van de Mondriaanschool die aangewezen zijn als ambassadeur op Onze School een presentatie komen Verzorgen samen met de diurecteur van deze stichting, de heer Kees Veldboer. Dit moet nog ingepland worden.

Aankomend voorjaar zullen we een actie bedenken waarmee we voor dit goede doel geld zullen ophalen. U wordt hierover nog verder geïnformeerd.

Ik verwijs naar de bijlage in maandbrief 4 van januari
Comments