nieuws‎ > ‎

Maandbrief 2 d.d 7 oktober 2016

Geplaatst 24 okt. 2016 07:19 door Ton Simonis


 

Planning

10 oktober: Start blok 2 de vreedzame school

11 oktober: Kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie

12 oktober: Spelinloop groep 1-2

14 oktober: Feestelijke afsluiting van de kinderboekenweek (vanaf 13.00 uur) Hiervoor worden alle opa’s en oma’s van de leerlingen van harte uitgenodigd.

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

26 oktober: Spelinloop groep 1-2

26 oktober: VVE thuisbijeenkomst

27 oktober: GMR vergadering 28 oktober: Inloopochtend in alle groepen  van 08.30-10.00 uur 2 november: Spelinloop groep 1-2

3 november: Studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij

3 november: MR vergadering 4 november: OR vergadering

4 november: Verschijningsdatum volgende maandbrief


Zwemdiploma voor kinderen uit groep 8

Graag vraag ik uw aandacht voor een oproep van Optisport. Deze treft u aan in de bijlage van deze maandbrief. De oproep is bedoeld voor de leerlingen uit groep 8, die nog geen zwemdiploma hebben. Ik beveel het aanbod van de gemeente Dordrecht van harte bij u aan, als uw kind nog geen zwemdiploma A heeft.

 

Werkdagen van Willeke van Brouwershaven


Willeke heeft de dagen dat zij op de Wantijschool werkt onlangs aangepast. Zij is voortaan elke dinsdag en elke vrijdag op de school aanwezig.

 

Stoeptegels

Wij hebben op school een aantal stoeptegels liggen, die we niet meer nodig hebben. Als u geïnteresseerd bent kunt u ze gratis meenemen.

 

Ziekmeldingen voortaan alleen nog telefonisch doorgeven

In het verleden kon u ziekmeldingen telefonisch en  per mail aan ons doorgeven. Vanaf heden kunt u echter uw kind alleen nog maar telefonisch ziek melden. Wij verzoeken u de ziekmelding door te geven tussen 08.00-08.30 uur op telefoonnummer  078-6137008.

 

Beleid m.b.t. heelys

Al enige tijd komt het voor dat kinderen op heelys naar school komen. Wij moeten echter constateren dat deze schoenen niet goed zijn voor de ontwikkeling van een gezonde houding bij de kinderen. Wij verzoeken u uw kind niet meer op deze schoenen naar school te laten komen. Zij zijn onder schooltijd vanaf nu niet meer toegestaan.


Overblijfouders gezocht

Eerder al plaatsten wij in de Digiduif een oproep om nieuwe overblijfouders te werven. De groep wordt te klein om het overblijven goed te kunnen organiseren. Het leek ons goed om de oproep ook nog een keer in de maandbrief op te nemen. Per keer vergoeden we       € 5,=. U kunt zich aanmelden bij de directie van de school of bij Astrid van Diermen. 

 

Alternatieve CITO eindtoets

Al jaren bent u ermee vertrouwd dat in april de CITO eindtoets wordt afgenomen. Wij zijn verplicht om een eindonderzoek te doen. Sinds enkele jaren zijn er echter ook alternatieven op de markt gekomen, b.v. de IEP toets en Route 8. Ook wordt in de toekomst de opzet van de CITO eindtoets veranderd. Dat zal vanaf 2018 het geval zijn.

Dit schooljaar is binnen alle OPOD scholen afgesproken dat we de CITO eindtoets zullen afnemen in april. 

Daarnaast echter zullen we ook deelnemen aan pilots waarbij elke school ook één van de alternatieve toetsen zal afnemen. Er is een verdeling gemaakt binnen alle OPOD scholen.

 

Binnen de Wantijschool zal in februari 2017 deelgenomen worden aan de alternatieve CITO eindtoets. Dit doen wij puur om met een nieuwe toets ervaring op te doen zodat we later in 2017 kunnen besluiten welke eindtoets voortaan zal worden afgenomen. De afname van de alternatieve toets zal niet gebruikt worden om de advisering naar het voortgezet onderwijs te onderbouwen. Daarvoor wordt enkel de CITO eindtoets van april ingezet.

 

Schoolfruit actie 2016-2017

Net als vorig schooljaar heeft de Wantijschool zich ingeschreven voor schoolfruit. We vinden het fijn dat we kunnen melden dat we ook dit jaar weer zijn ingeloot. Dit betekent dat de kinderen vanaf 7 november weer gratis fruit krijgen aangeboden vanuit de school. Dit gaat door tot en met vrijdag 13 april 2017.

 

Nieuwsbrief Vreedzaam

Ik wijs u er langs deze weg op dat er vandaag ook een nieuwsbrief Vreedzame School verschijnt. Deze wordt u eveneens via Digiduif aangeboden en zal ook op de website van de school geplaatst worden.

 

Controle op hoofdluis

In de vorige maandbrief meldde ik dat de controle op hoofdluis elke donderdag na elke vakantie zou plaatsvinden. Dit wordt echter toch verplaatst naar de eerste vrijdag na de vakantie. De eerste controle staat gepland voor 28 oktober 2016 en wordt uitgevoerd door Barbara Barten.


 Comments