nieuws‎ > ‎

Maandbrief nr 6 (februari 2017)

Geplaatst 12 feb. 2017 02:27 door Ton Simonis   [ 12 feb. 2017 03:23 bijgewerkt ]
Maandbrief 6 (februari 2017)

Planning:


15-2: spelinloop groep 1 en 2
17-2: kinderen krijgen hun rapport mee
22-2: spelinloop groep 1 en 2
23-2: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
24-2: afsluiting taalproject. Start: 13.45 uur
27-2 t/m 3-3: Voorjaarsvakantie
6-3: Ondersteuningsteam
8-3: Spelinloop groep 1 en 2
9-3: Medezeggenschapsraad (MR)
10-3: Ouderraad (OR)Biebouders:
Langs deze weg doen wij een oproep om ouders te vinden die het leuk vinden om bij de uitleen van de bibliotheekboeken te helpen. Dit vindt elke vrijdagochtend in de school plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directie.

Filmopnames groepen 1 en 2:
Op maandag 6 februari 2017 zouden er filmopnames gemaakt worden in de groepen 1 en 2 en in peutergroep de Bereboot. Door de ziekte van juf Sietske is dit echter uitgesteld naar 20 februari 2017. De bedoeling is om in beeld te brengen hoe de doorgaande lijnen van de voorschool naar de basisschool lopen. De film die gemaakt wordt zal daarna op de website geplaatst worden, waar iedereen hem kan zien. We zijn Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD) dankbaar voor dit leuke initiatief.

Vangnet Schoolzwemmen
Enkele weken zijn er veel kinderen uit groep vier geslaagd voor hun zwemdiploma. Wat een geweldige prestatie. Ook in de hogere groepen zijn er nog steeds kinderen die geen zwemdiploma hebben. Daarvoor is er een vangnet. Kinderen die geen zwemdiploma hebben kunnen tegen gereduceerd tarief zwemlessen gaan volgen. Ik verwijs naar bijgaande brief met nadere informatie hierover.

OPOD goede doel 2017
Eerder al maakte ik aan u kenbaar dat alle OPOD scholen in 2017 een nieuw goed doel hebben gekozen. Dit doel is de Stichting Ambulancewens. Stichting ambulancewens verzorgt voor mensen die terminaal ziek zijn dat een laatste wens vervuld kan worden. Bijvoorbeeld nog een keertje naar het strand of een keertje naar een pretpark. Om dit te kunnen doen heeft deze stichting geld nodig. OPOD gaat hen daar dit jaar bij helpen.

De school organiseert het volgende: 

1. Lege flessenactie 
U kunt uw lege flessen waar statiegeld op zit vanaf vandaag op school kwijt. Voor een lege fles frisdrank krijgen wij dan € 0,25. Vele lege flessen maken een mooi bedrag. 

2. Sponsorloop 
Op de koningsspelen, die dit jaar op vrijdag 21 april worden gehouden zal net als vorig schooljaar een sponsorloop worden georganiseerd. U hoort over deze actie nog nader. 

De opbrengst voor beide acties zal ter beschikking gesteld worden aan Stichting ambulancewens. 

Schoolreisactie

Samen met Plus Doesburg doet de wantijschool mee aan de schoolreisactie. Wat houdt dit in? Zie hiervoor de brief van Plus Doesburg:

Beste ouder/verzorger,

Het jaarlijkse hoogtepunt voor ieder kind is natuurlijk het schoolreisje. Maar hoewel de economie iets opkrabbelt zijn het voor veel mensen nog steeds dure tijden. En daar willen wij en PLUS Doesburg graag bij helpen! PLUS Doesburg start namelijk op 19 februari met een actie waarbij we kunnen sparen voor korting op, of misschien zelfs wel een gratis, schoolreisje.

Hoe werkt het? Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt u bij PLUS Doesburg een voucher bij de kassa. Deze voucher vertegenwoordigt een waarde van 10 cent. Via een actiekast in de winkel kunt u de voucher (10 cent) toekennen aan een deelnemende school naar keuze. PLUS stelt maximaal € 20.000,- beschikbaar voor deze actie. Na afloop van de actie ontvangt de school het gespaarde bedrag dat gebruikt kan worden voor het schoolreisje.

Wij zouden het erg leuk vinden als u, en misschien ooms, tantes, opa’s en oma’s meedoen aan deze actie om zo voor een geweldig schoolreisje te zorgen!

Met vriendelijke groet,

Plus Doesburg
Vogelplein 18
3312 GP Dordrecht

Natuurlijk zouden we het als school fijn vinden als u aan de actie deelneemt. Wij kunnen daardoor iets extra's doen voor het schoolreisje.

Afscheid Henk Verroen
Onze conciërge Henk Verroen is met de kerstvakantie gestopt met zijn werkzaamheden voor de Wantijschool. Op vrijdag 17 februari 2017 zullen team en ouderraad afscheid van hem nemen in de school. We zijn Henk dankbaar voor alles wat hij voor de Wantijschool heeft betekend. Of dat nu het timmeren van een podium aan de Wielingenstraat was of het organiseren van een tafelvoetbalcompetitie met de leerlingen.

We wensen hem een mooie pensioentijd toe en voor de toekomst alle goeds en bovenal veel gezondheid en voorspoed.

Benoeming nieuwe directeur Wantijschool
Eerder al bent u allen per brief op de hoogte gesteld van de benoeming van Evelien Bultje als nieuwe directeur van de wantijschool. Zij treedt in dienst in deze functie per 1 maart 2017. Zij kent de school al goed omdat zij als locatieleider van locatie Noordhove alle ontwikkelingen uit het afgelopen schooljaar van dichtbij heeft meegemaakt.

In de nieuwsbrief van 10 maart 2017 zal Evelien een aantal praktische zaken met u delen, waaronder de werkdagen die zij op elke locatie zal werken en de manier waarop zij voor u bereikbaar is.

Komen en gaan: Vertrek van meester Kees
Met het komen van de nieuwe directeur vertrekt de oude directeur. Op vrijdag 24 februari zal het mijn laatste werkdag zijn. Ik heb een jaar lang de directeur mogen zijn van deze prachtige school. Ook ik heb veel geleerd van de kinderen en van het team en ik vind het fijn dat het team en de kinderen ook iets van mij hebben mogen leren.

Ik heb een heel fijn jaar gehad in Dordrecht en ga nu weer naar mijn volgende uitdaging.
Inspectiebezoek

Onderwijsinspectie
Op vrijdag 24 februari 2017 zou de onderwijsinspectie de Wantijschool, locatie Maasstraat bezoeken voor een afsluitend kwaliteitsonderzoek. In goed overleg tussen het schoolbestuur en de inspectie is vandaag echter besloten om het geplande bezoek uit te stellen tot eind mei/begin juni 2017. De inspectie wil namelijk graag de uitslagen van het CITO eindonderzoek van groep 8 in haar beoordeling meenemen. Deze uitslagen zijn pas half mei bekend.

Afsluiting taalproject
Op vrijdag 24 februari 2017 wordt het derde taalproject afgesloten. Dit project ging over het thema "geschiedenis".

Tussen 13.45-14.30 uur vieren we de afsluiting met een toneelvoorstelling in de hal van de school. Alle groepen zullen hier een korte presentatie verzorgen; dus ook de groepen die niet aan het project hebben deelgenomen. Hiervoor nodigen wij alle ouder(s)/verzorger(s) van harte uit.

Wilt u a.u.b. zorgen dat u om 13.45 uur echt aanwezig bent zodat we dan kunnen beginnen.

Om 14.30 uur is het afgelopen en dan begint voor alle kinderen de voorjaarsvakantie. Na afloop van het toneel wordt u in staat gesteld afscheid te nemen van Kees van Heesbeen.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie duurt van maandag 27 februari tot en met vrijdag3 maart 2017. Het team wenst iedereen een leuke vakantieweek toe.

Na afloop van het toneel op 24 februari 2016 kunt u mij de hand schudden. Ook neem ik dan afscheid van de kinderen. Na schooltijd neem ik afscheid van het team. Ik wens alle leerlingen, hun ouders en alle teamleden alle goeds voor de toekomst toe en Evelien veel succes in haar nieuwe functie.
Comments