nieuws‎ > ‎

Wantijflits nummer 8 (15 december 2017)

Geplaatst 18 dec. 2017 14:01 door Ton Simonis
Belangrijke data:
  • 20 december: Spelinloop 1/2, inloopmoment
  • 21 december: kerstviering
  • 22 december: Leerlingen 12.00 uur vrij
  • 23 december: Start kerstvakantie
  • 7 januari: Einde kerstvakantie
  • 10 januari: Spelinloop 1/2
  • 12 januari: Wantijflits 

Werkdagen Evelien

Na de kerstvakantie zal Evelien op maandag en vrijdag aanwezig zijn op locatie Maasstraat. 
Op woensdag zal zij om en om aanwezig zijn. 
Het schema hangt naast het kamertje op de muur.

Kerst

Donderdag 21 december gaan de leerlingen van 17.30 uur tot 19.00 uur dineren in de klas. 
U kunt zich nu inschrijven voor het maken van een hapje. 
Blijft u gezellig een drankje drinken op het kleuterplein tijdens het diner van de leerlingen? 
U bent van harte welkom!
Vrijdag 22 december vanaf 8.30 uur worden alle Kerstspullen weer opgeruimd. 
Vele handen maken licht werk! 
Komt u ook een handje helpen?

Denkt u aan het meegeven voor bord, beker en bestek voorzien van naam in een tas op woensdag 20 december?


Ouderraad en hulpouders

Wat ontzettend veel werk heeft de ouderraad en enkele hulpouders verricht in de Sint- en kerstperiode. 
Aankleding van de school, boodschappen, draaiboek Sinterklaas, verzorgen van al het lekkers in de klassen. 
Namens alle leerlingen en teamleden ontzettend bedankt hiervoor!

Materialen kleuters

De kleuters hebben allerlei materialen vernieuwd. 
Zo zijn er onder andere nieuwe puzzels, ontwikkelingsmaterialen, grote blokken, kisten en spullen voor in het speellokaal.

Rekenmateriaal

Er zijn allerlei nieuwe rekenmaterialen besteld ter ondersteuning tijdens de lessen en de verwerking hiervan.
 Een mooie aanvulling tijdens de les!

Buitenspeelmateriaal 

Er is weer allerlei nieuw buitenspeelmateriaal aangeschaft. 
Dit wordt spoedig ingezet.

Nieuwe boeken 

Afgelopen zomer waren er allerlei nieuwe boeken voor de bibliotheek aangeschaft. 
Nu hebben we ook enkele Engelse boeken aangeschaft.

Rapportgesprekken groep 8

De rapportgesprekken voor groep 8 staan gepland in de week van 5 februari 2018. 
Deze verzetten we naar de week van 12 februari 2018, tegelijk met de andere rapportgespreken. 
De aanmeldingsdatum voor het Voortgezet Onderwijs is namelijk enkele weken opgeschoven.

Cito afname 

In januari starten de toetsen van Cito weer voor de groepen 2 t/m 8. 
Wij wensen alle leerlingen veel succes!

Brief toestemming beeldmateriaal

Eind november heeft iedere leerling een brief gekregen waarin ouders toestemming moeten geven over het gebruik van foto’s voor de website, sociale media en dergelijke. 
Denkt u aan het inleveren van de brief uiterlijk woensdag 20 december.
Bent u hem kwijt? Vraag er eentje bij de groepsleerkracht of bij Evelien.

Ouderbijdrage

Denkt u aan het voldoen van de ouderbijdrage?
Ouderbijdrage: €27,50
Schoolreis gr. 3 t/m 7: €30, -
Schoolkamp gr. 8: €80, -
Het totaalbedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL92INGB0002373894 t.n.v. Oudercommissie Wantijschool o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).

Digiduif

Denkt u aan het activeren van het digiduifaccount? 
Vanaf de kerstvakantie zal het niet meer apart uitgeprint worden. 
U kunt het dan via de mail lezen. Activeringsbrief kwijt? 
Vraag er eentje aan juf Evelien.
Hulp nodig? 
Vraag hulp aan de groepsleerkracht. 
Zij helpen u graag!

Afronden LIO

In het afgelopen jaar heeft meester Aaron zijn LIO-stage gelopen in groep 6/8. 
Dit is de allerlaatste stage van de opleiding. 
Hij heeft deze stage met succes afgerond. 
We feliciteren meester Aaron met het behalen van zijn stage en wensen hem een mooie baan als meester toe in de toekomst!

Dan wensen wij jullie alvast namens het team van de Wantijschool
Comments